english | deutsch | polski

Novinky

Pokud chcete vidět jen zprávy konkrétní pobočky či konkrétního zaměření, můžete si zvolit odpovídající omezení:

Nastavení omezení

Přenesení daňové povinnosti

Typ zprávy: Informace o novinkách

Datum vydání: 1.4.2014

Pobočka:

Přenesení daňové povinnosti


Na základě novely zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění zákona 360/2014 a Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 dochází u vybraného zboží Ferony při nákupu a prodeji od 1.dubna t.r. u tuzemských plnění nad 100 tis. Kč k přenesené daňové povinnosti
Detaily najdete v záložce Legislativa.