logo Ferona

Poptávka

Přenesení daňové povinnosti – Na základě novely zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění zákona 360/2014 a Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 dochází u vybraného zboží Ferony při nákupu a prodeji od 1. dubna 2015 u tuzemských plnění nad 100 tis. Kč k přenesené daňové povinnosti. Více informací.

Poptávka je prázdná.

Zboží můžete vyhledat nebo vybrat ve stromu výrobků.