english | deutsch | polski

Přenesení daňové povinnosti

Na základě novely zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění zákona 360/2014 a Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 dochází u vybraného zboží Ferony při nákupu a prodeji od 1.dubna t.r. u tuzemských plnění nad 100 tis. Kč k přenesené daňové povinnosti.

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete v souboru ke stažení.