english | deutsch | polski

O společnosti

Ferona, a.s. je mateřským podnikem ve skupině, do které patří tyto dceřiné společnosti a přidružené podniky. Začlenění společnosti do konsolidačního celku.

Identifikace společnosti

  • Obchodní firma:         Ferona, a.s.
  • Identifikační číslo:      26 44 01 81
  • Sídlo:                          Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1
  • Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7143.
  • Datum vzniku:            21. 3. 2001
  • Společnost byla původně založena jako Rekulus, a.s., a to skupinou ve shodě jednajících majoritních akcionářů tehdejší společnosti Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75).
  • K rozhodnému dni 1. 4. 2001 převzala společnost jako hlavní akcionář podle § 220p obchodního zákoníku společnost Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75), a to na základě smlouvy o převzetí schválené valnými hromadami obou společností dne 27. 6. 2001. Zápis převzetí do obchodního rejstříku nabyl právní moci dne 29. 8. 2001. Na základě smlouvy o sloučení převzala společnost jako nástupnická jmění zanikající mateřské společnosti STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s., k rozhodnému dni 1. 1. 2005.
  • Základní kapitál:         3 000 000 000 Kč
  • Zpráva o vztazích

Struktura společnosti