english | deutsch | polski

Systém managementu kvality ve společnosti Ferona, a.s.

 

Politika kvality
 
Pro zajištění vysoké kvality dodávaného obchodního zboží a poskytovaných služeb má Ferona, a.s. zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2008.
 
Tento systém je vymezen
 
  • v celé společnosti pro následující oblasti:
„Nákup, skladování, úprava, prodej a doprava hutního materiálu, druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu ve velkoobchodě“ – viz Certifikát a příloha. Jeho platnost je do 26.7.2018.
 
  • ve Steel Servis Centru pro:
„Podélné a příčné dělení ocelových svitků. Zkoušení vlastností kovových materiálů. Výroba svařovaných dutých profilů kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu z konstrukčních nelegovaných ocelí“ – viz Certifikát s místy uvedenými v příloze. Jeho platnost je do 14.09.2018.
 

Poznámka: SSC Ostrava má samostaný certifikát pouze pro svůj obor platnosti (rovněž platný do 14.09.2018): „Podélné a příčné dělení ocelových svitků. Výroba svařovaných dutých profilů kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu z konstrukčních nelegovaných ocelí“

 
V QMS nejsou uplatněny prvky 7.3 normy „návrh a vývoj“ (nejsou systematicky vyvíjeny nové výrobky nebo služby); prvek 7.5.2 je uplatněn v SSC Ostrava pro výrobu svařovaných dutých profilů.
Maloobchodní prodejny nejsou do stávajícího QMS zahrnuty.
  
Každý rok probíhá na vybraných organizačních jednotkách kontrolní audit, který má ověřit, zda systém managementu kvality Ferony je vhodný, přiměřený a efektivní.
 

V SSC Hradec Králové je QMS rovněž certifikován dle ISO/TS 16949:2009 pro:

 

„Podélné a příčné dělení ocelových svitků“ – viz Certifikát a příloha. Platnost certifikátu je do 14.09.2018.

 

 
QMS je podrobně popsán v Příručce kvality, na kartách procesů a metrik, v dokumentovaných postupech (Směrnice, Instrukce) a v dalších řízených dokumentech. Pro dosažení strategických cílů je ve Feroně vyhlášena Politika kvality a pro její naplnění jsou pravidelně zpracovávány a následně i vyhodnocovány Cíle kvality a na ně navazující opatření.
 

Souhrn všech činností přímo realizujících předmět činnosti Ferony a vedoucích k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků je ve Feroně shrnut do makroprocesu „Obchodování s komoditami“. Pro přesnější stanovení odpovědností a zvýšení efektivnosti řízení je tento makroproces rozdělen do šesti realizačních procesů, sledujících tok zboží a informací od požadavků zákazníka k předání výsledného produktu (zboží, služby) zákazníkovi.

Ferona je držitelem Oprávnění kvalifikovaného dodavatele pro ČEZ.

Ing. Zdeněk Baumruk

Manažer kvality
Tel.: +420 274 074 356
Fax: +420 274 074 367
E-mail: baumruk@praha.ferona.cz