Zánik společnosti Ferona Holešovice, a.s.

1. 4. 2019

Ferona, a.s. jako nástupnická společnost převzala k 1.1.2019 majetek Ferony Holešovice, a.s., zaniklé bez likvidace.