Členství

Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) je založeno jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník). Je právnickou osobou zapsanou v registru sdružení u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod číslem jednacím 3/92 reg. sdruž. Identifikační číslo (IČ) je 17048826.

Vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o Sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti organizacemi jako sdružení bez právní subjektivity. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, na základě "Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu.

K datu poslední aktualizace těchto stránek bylo do činnosti Sdružení AP zapojeno celkem 150 subjektů z České republiky. Kolektivním členem Sdružení AP je Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).

Jako kodex pro působení firem v rámci Sdružení AP byly přijaty "Zásady vztahů pro jednání firem zapojených do činnosti Sdružení AP".

Vrcholovými orgány sdružení jsou Rada ředitelů a Představenstvo Sdružení AP. Výkonným orgánem sdružení je Sekretariát Sdružení AP. Kontrolní činnost vykonává Revizní skupina Sdružení AP.

Je to dobrovolné účelové uskupení samostatných firem (akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností a dalších právních subjektů) zájmové sdružení právnických osob činných v oblasti: výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství, projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu, obchodu a oprav vozidel a příslušenství základna pro: řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu, vzájemnou výměnu informací

www.autosap.cz

DISMET

Asociace evropských distributorů oceli, trubek a dalších kovů

EASSC

Asociace evropských dělích center ocelových svitků

www.eurometal.net