Komunikace s akcionáři

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

Představenstvo společnosti Ferona, a.s., IČ: 26440181, se sídlem Praha 1, Havlíčkova čp. 1043/11, PSČ 11 182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7143, (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionáři (popř. akcionářům) Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

Celé oznámení ke stažení v českém jazyce a anglickém jazyce.

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
Výzva akcionářům 297,22 KB PDF
Announcement to shareholders 127,69 KB PDF