O společnosti

Ferona, a.s. je moderní obchodní společnost, zabývající se nákupem, skladováním, úpravou, logistikou a prodejem hutních výrobků, hutních druhovýrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi velkoobchodu. Ferona, a.s. působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. Součástí naší společnosti je Pragmet, a.s., která je zaměřena na automotiv. Dále je to FTP, která je zaměřena na materiály z plastů a kompozitních-hybridních materiálů.

Nejsme jen úzce zaměřený hutní distributor, ale stali jsme se centrem materiálového inženýrství pro střední Evropu.

Pobočky a sklady pokrývají celé území České republiky, což umožňuje přímý styk se zákazníkem, ať už se jedná o velkoodběratele či drobného zákazníka.

Bezkonkurenční šíře sortimentu i komplexnost poskytovaných služeb jako je doprava, kde naše vozová flotila využívá přes 100 nákladních aut, dělení a úprava materiálu, kde naše Steel Servis Centra nadělí ročně přes 350 tisíc tun materiálu, provozujeme maloobchody, disponujeme vlastní certifikovanou zkušební laboratoří, pro ověřování a sledování kvality materiálů. Díky investicím do ITC technologií, jsme připraveni stát se Vaším partnerem i pro požadavky Průmyslu 4.0. Ferona, a.s. si klade za cíl, aby nabízený sortiment a služby uspokojili každého, kdo se rozhodne využít nabídky společnosti.

Identifikace společnosti

Obchodní firma: Ferona, a.s.
Identifikační číslo: 26 44 01 81
Sídlo: Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1
Datum vzniku: 21. 3. 2001
Základní kapitál: 3 000 000 000 Kč
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7143.

Společnost byla původně založena jako Rekulus, a.s., a to skupinou ve shodě jednajících majoritních akcionářů tehdejší společnosti Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75).

K rozhodnému dni 1. 4. 2001 převzala společnost jako hlavní akcionář podle § 220p obchodního zákoníku společnost Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75), a to na základě smlouvy o převzetí schválené valnými hromadami obou společností dne 27. 6. 2001. Zápis převzetí do obchodního rejstříku nabyl právní moci dne 29. 8. 2001. Na základě smlouvy o sloučení převzala společnost jako nástupnická jmění zanikající mateřské společnosti STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s., k rozhodnému dni 1. 1. 2005.

Zpráva o vztazích


Struktura skupiny

Struktura skupiny Ferona