SSC – dělení ZTV svitků SSC Bratislava

FERONA – Steel Centrum Slovakia, a.s. Bratislava je dceřinou společností firmy Ferona, a.s., která byla založena v roce 2008 za účelem rozšíření nabídky za tepla válcovaných plechů. Zpracování probíhá na moderní dělicí lince FIMI a je unikátní pro dodávky do ČR, SR a PL. Prodej výrobků zákazníkům bude zajišťován přes prodejní útvary Ferona, a.s., Ferona Slovakia a Ferona Polska. Od 1.1.2019 funguje společnost pod novým názvem Ferona Slovakia - Steel Servis Centrum, kdy došlo k fúzi do Ferony Slovakia, a.s. 

Sortimentně navazuje na produkci dělicí linky Ferony v Ostravě. Zajišťuje výrobu přístřihů, tzn. na základě objednávky konkrétního zákazníka zabezpečí dodávku plechů nastříhaných na přesný rozměr v nejkratším možném termínu. Povrch svitků může být v průběhu dělení kartáčován, což zvyšuje kvalitu povrchu výsledného výrobku.

V rámci výrobního procesu jsou vždy prováděny vstupní a výstupní kontroly. Součástí vstupní kontroly je kontrola hmotnosti, rozměrová kontrola, vizuální ověření kvality povrchu vstupního materiálu a úplnost průvodní dokumentace. Do výstupní kontroly patří rozměrová kontrola, včetně kontroly kolmosti stran plechů, hmotnosti, kontrola balení a značení.

Ferona Slovakia - SSC má certifikáty QMS dle ISO 9001:2015 od společností DQS a IQNet.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Vstupní materiál – za tepla válcovaný, popř. mořený ocelový pás

TLOUŠŤKA [mm] MEZ PEVNOSTI [MPa] MEZ KLUZU [MPa]
2–8 max. 1 200 max. 950
2–10 max. 1 000 max. 800
2–16 max. 800 max. 600

 

2. Rozměrové parametry vstupního svitku

PARAMETR JEDNOTKA MIN. MAX.
Šířka svitků mm 800 2 100
Vnitřní průměr mm   508, 610, 760, 850
Vnější průměr mm 800 2 300
Hmotnost t   30

 

3. Technické charakteristiky hotového materiálu

PARAMETR JEDNOTKA MIN. MAX.
Šířka tabulí mm 800 2 100
Délka tabulí mm    500 12 600

poznámka: Možnost dodání povrchu zbaveného okují kartáčováním.

 

Hmotnost balíku

MAX. HMOTNOST [t] DÉLKA [mm]
5 6 000
10 12 000

Společnost bude ke každému výrobku dodávat příslušný atest vstupního svitku, který je nedílnou součástí dodávky vyrobených plechů.

V případě potřeby lze využít služeb laboratoře (chemické a mechanické zkoušky) při SSC Hradec Králové.

SCS má zaveden standardní způsob balení, který zajišťuje dostatečné zabezpečení při manipulaci a přepravě materiálu (dřevěné proklady, cyklopáska, spony).

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
Systém manažérstva kvality ISO 9001 : 2015 1,18 MB PDF
Quality Management System ISO 9001 : 2015 117,63 KB PDF