Ústředí

Kancelář generálního ředitele

Ing. Jan Moravec, Ph.D.
Generální ředitel
Linda Hrabánková
Kancelář generálního ředitele
Tel.: +420 274 074 726 / 726 154 726
Tel.: +420 601 131 837
E-mail: linda.hrabankova@ferona.cz

Kancelář odborných ředitelů

Linda Hrabánková
Kancelář odborných ředitelů
Tel.: +420 274 074 633 / 726 154 633
Tel.: +420 601 131 837
E-mail: linda.hrabankova@ferona.cz
Mgr. Tomáš Balko
Obchodní ředitel
Ing. Peter Piatka
Finanční ředitel
Ing. Pavel Horák
Ředitel logistiky
Ing. Milan Rada
Ředitel lidských zdrojů a informatiky
doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.
Ředitel SSC

Úsek generálního ředitele

Korporátní audit

Ing. Zdeněk Baumruk
Vedoucí korporátního auditu a manažer kvality
Tel.: +420 274 074 356 / 726 154 356
E-mail: zdenek.baumruk@ferona.cz
Mgr. Veronika Říha
Referát interního auditu - Auditor
Tel.: +420 274 074 660 / 726 154 660
Tel.: +420 725 537 115
E-mail: veronika.riha@ferona.cz
Martin Müller
Referát interního auditu - Auditor
Tel.: +420 274 074 632 /726 154 632
Tel.: +420 601 583 759
E-mail: martin.muller@ferona.cz
Ing. Martin Jiruška
Referát řízení kvality - Zmocněnec pro kvalitu (působnost: Hradec Králové, Liberec, Chomutov, Plzeň)
Tel.: +420 274 074 989 / 726 154 989
Tel.: +420 601 103 460
E-mail: martin.jiruska@ferona.cz
Ing. Albín Köszegi
Referát řízení kvality - Zmocněnec pro kvalitu (působnost: Olomouc, Brno, Ostrava)
Tel.: +420 585 176 241 / 726 156 241
Tel.: +420 602 763 118
E-mail: albin.koszegi@ferona.cz

Úsek obchodního ředitele

Marketing

Ing. Marie Skružná
Vedoucí marketingu
Tel.: +420 274 074 732
Tel.: +420 726 154 732
E-mail: marie.skruzna@ferona.cz
Ing. Klára Dostálová
Referent marketingu (PR)
Tel.: +420 274 074 612
Tel.: +420 606 050 146
E-mail: klara.dostalova@ferona.cz

Specializovaný prodej

Jaroslav Šedivý
Manažer prodeje produkce SSC
Tel.: +420 498 514 885
Tel.: +420 726 154 885
E-mail: jaroslav.sedivy@ferona.cz
Tomáš Janata
Manažer prodeje ušlechtilé oceli
Tel.: +420 498 514 851
Tel.: +420 726 154 851
E-mail: tomas.janata@ferona.cz
Jiří Voslář
Manažer prodeje hutních druhovýrobků
Tel.: +420 498 514 899
Tel.: +420 726 154 899
E-mail: jiri.voslar@ferona.cz
Ing. Zdeněk Kroutil
Manažer prodeje neželezných kovů
Tel.: +420 274 074 255
Tel.: +420 726 154 255
E-mail: zdenek.kroutil@ferona.cz

Sekce ředitele nákupu

Ing. Tomáš Krejčí
Ředitel nákupu
Tel.: +420 274 074 271
Tel.: +420 726 154 271
E-mail: tomas.krejci@ferona.cz
RNDr. Oldřich Červinka
Zástupce ředitele nákupu
Tel.: +420 274 074 285
Tel.: +420 726 154 285
E-mail: oldrich.cervinka@ferona.cz
Vít Dostál
Vedoucí nákupu a logistiky zásob profilové oceli
Tel.: +420 274 074 449
E-mail: vit.dostal@ferona.cz
František Pokorný
Plechy neušlechtilé ZTV ze svitků
Tel.: +420 274 074 263
Tel.: +420 726 154 263
E-mail: frantisek.pokorny@ferona.cz
Jaroslav Slovák
Trubky
Tel.: +420 274 074 436
Tel.: +420 726 154 436
E-mail: jaroslav.slovak@ferona.cz

Úsek finančního ředitele

Mgr. Vladimír Horčák
Vedoucí řízení rizik a správy pohledávek
Tel.: +420 274 074 371
Tel.: +420 726 154 371
E-mail: vladimir.horcak@ferona.cz
Ing. Eduard Kubelka
Vedoucí finanční účtárny
Tel.: +420 274 074 608
Tel.: +420 601 108 920
E-mail: eduard.kubelka@ferona.cz
Ing. Barbora Lešáková
Vedoucí provozní účtárny
Tel.: +420 274 074 679
Tel.: +420 601 075 698
E-mail: barbora.lesakova@ferona.cz
Ing. Monika Vodičková
Vedoucí controllingu
Tel.: +420 274 074 635
Tel.: +420 726 154 635
E-mail: monika.vodickova@ferona.cz

Úsek ředitele logistiky

Ing. Jan Kolář
Vedoucí centrálního dispečinku
Tel.: +420 498 514 934
Tel.: +420 702 211 913
E-mail: jan.kolar@ferona.cz
Ing. Vladimír Satran
Vedoucí správy majetku
Tel.: +420 274 074 606
Tel.: +420 739 293 374
E-mail: vladimir.satran@ferona.cz
Monika Fenclová
Referent péče o základní fondy
Tel.: +420 274 074 685
E-mail: monika.fenclova@ferona.cz
Ing. Tomáš Fanta
Vedoucí hospodářské správy
Tel.: +420 274 074 220
Tel.: +420 606 694 710
E-mail: tomas.fanta@ferona.cz

Úsek ředitele lidských zdrojů a informatiky

Ing. Jana Žižková
Vedoucí personalistiky a mezd
Tel.: +420 274 074 645
Tel.:  +420 774 304 079
E-mail: jana.zizkova@ferona.cz
Zuzana Kudrnovská
Vedoucí personalistiky
Tel.: +420 274 074 717
Tel.: +420 722 072 015
E-mail: zuzana.kudrnovska@ferona.cz
Zdeněk Hynek
Vedoucí vývoje aplikací IS
Tel.: +420 274 074 658
E-mail: zdenek.hynek@ferona.cz
Ing. Marek Staś
Vedoucí technologie IS
Tel.: +420 274 074 669
E-mail: marek.stas@ferona.cz
Ing. Karel Schönfeld
Vedoucí provozu IS
Tel.: +420 274 074 205
Tel.: +420 606 759 820
E-mail: karel.schonfeld@ferona.cz
195 let Ferona a.s.
Společnost Ferona a.s. je na trhu více než 195 let Zjistěte víc