Výroba podélně svařovaných trubek a dutých profilů

Technické parametry linky
Trubky ø 32 mm – ø 102 mm
Profily– čtverce 20 × 20 mm – 80 × 80 mm
Profily – obdélníky 40 × 20 mm – 100 × 60 mm
Tloušťka stěny 1,5 mm – 4,0 mm
Výrobní délky 4 200 mm – 12 000 mm
Charakteristika materiálu
Mez pevnosti Rm Max. 560 MPa
Mez kluzu Re Max. 430 MPa
Tažnost A Min. 20 %

Současný výrobní sortiment trubek a profilů

Dutý profil čtvercového průřezu dle ČSN EN 10219-1 a ČSN EN 10219-2

FDC - Dutý profil čtvercového průřezu

Rozměry t
b × b 1,5 2 2,5 3 3,5 4
20 x 20 x x        
25 × 25 × × ×      
30 × 30 × × × ×    
35 × 35 × × × ×    
40 × 40 × × × × × ×
45 × 45   × × × × ×
50 × 50   × × × × ×
60 × 60     × × × ×
70 × 70     × × × ×
80 × 80     × × × ×

Dutý profil obdélníkového průřezu dle ČSN EN 10219-1 a ČSN EN 10219-2

FDC - Dutý profil obdelníkového průřezu

Rozměry t
h × b 1,5 2 2,5 3 3,5 4
40 × 20 × × × ×    
40 × 30 × × × ×    
50 × 30 × × × × × ×
60 × 30   × × × × ×
50 × 40   × × × × ×
60 × 40   × × × × ×
80 × 40     × × × ×
80 × 60     × × × ×
100 × 60     × × × ×

Dutý profil kruhového průřezu dle ČSN EN 10219-1 a ČSN EN 10219-2

FDC - Dutý profil kruhového průřezu

Rozměry t
ø D 1,5 2 2,5 3 3,5 4
33,7 × × × ×    
42,4 × × × × ×  
48,3 × × × × ×  
57 × × × × × ×
60,3 × × × × × ×
76     × × × ×
89     × × × ×
101,8     × × × ×

Jiné značky oceli, rozměry, tolerance a další upřesnění výroby, případně balení, jsou předmětem osobního jednání před uzavřením kupní smlouvy.

Všeobecné technické informace

Materiál: trubky a profily jsou vyráběny tvářením za studena z dobře svařitelné konstrukční nelegované a jemnozrnné oceli vhodné pro žárové zinkování ponorem.

Povrch: Materiál trubek a profilů je ve stavu po válcování za tepla a zpracování za studena.

Ochrana povrchu: povrch trubek a profilů je chráněn proti vzniku koroze způsobené vzdušnou vlhkostí olejovou emulzí po tváření za studena.

Kontrola kvality: v rámci výrobního procesu jsou vždy prováděny vstupní a výstupní kontroly. Součástí vstupní kontroly je kontrola hmotnosti, rozměrová kontrola, vizuální ověření kvality povrchu vstupního materiálu a úplnost průvodní dokumentace. Do výstupní kontroly patří rozměrová kontrola, včetně kontroly tvaru a přímosti, hmotnosti, kontrola balení a značení. Zkoušení svaru se provádí v souladu s ŘD – Zkouška trubek rozšiřováním. Tahová zkouška dle ČSN EN ISO 6892-1. Prohlášení o vlastnostech (ke stažení), Osvědčení o shodě řízení výroby (ke stažení).

Balení: SSC Ostrava má zaveden standardní způsob balení, který zajišťuje dostatečné zabezpečení při manipulaci a přepravě materiálu (cyklopáska a spony). Trubky a profily jsou svázány ocelovou vázací páskou do svazků o hmotnosti 1 000 – 2 000 kg.

Zkoušení a dokumenty kontroly: k výrobkům vystavujeme atesty 2.2 dle ČSN EN 10204.

Má samostatný certifikát ISO 9001:2015. Certifikát ke stažení.

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
Osvědčení shody 487,41 KB PDF
Prohlášení o vlastnostech 382,37 KB PDF
Certifikát EN ISO 9001:2015 OV 284,89 KB PDF