Dělení ZSV svitků SSC Hradec Králové

Steel Servis Centrum (SSC) se sídlem v Hradci Králové bylo uvedeno do provozu koncem roku 2002 s cílem rozšířit nabídku služeb Ferony, a.s. o dělení ocelových svitků na rozměry dle požadavků zákazníků. Steel Servis Centrum je vybaveno technologií pro příčné a podélné dělení ocelových svitků. Svitky dodávané zákazníky musí být pro manipulaci s jeřábem při vykládce a nakládce přístupné shora. Součástí SSC je také zkušební laboratoř.

Prodej výrobků servisního centra je zajišťován pracovníky obchodních útvarů Ferona, a.s.

Steel Servis Centrum má zavedený systém managementu kvality dle norem EN ISO 9001:2015 a ISO/TS 16949:2016. Certifikát 9001 ke stažení. Certifikát 16949 ke stažení. Příloha 16949 ke stažení.

Materiál: ocel válcovaná, pozinkovaná, s povlakem, korozivzdorná

Hodnota Jednotka Min. Max.
Pevnost v tahu Rm 1 MPa 270 750/1400*
Mez kluzu Re 1 MPa 140 550/1150*

* při použití nožů pro dělení vysokopevnostních materiálů

Vstupní materiál (svitek)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka mm 500 1 600
Tloušťka mm 0,3 3
Hmotnost na odvíjecím trnu t   30
Vnitřní průměr mm 508
s gumovou objímkou 610
 
Vnější průměr mm 800 2 000

Podélně dělící linka

Výstupní materiál (svitek)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka pásu mm 25 1 600
Vnitřní průměr mm 508/610  
Vnější průměr mm 700 2 000
Hmotnost na navíjecím trnu t   30

 

Hmotnost balení

Hodnota Jednotka Svislá středová osa Vodorovná středová osa
Hmotnost jednotlivých svitků t Max. 3 Max. 15
Hmotnost svazků svitků t Max. 5 Max. 15

Mezní úchylky šířky podélně dělených pásů závisí na tloušťce děleného materiálu

Možnosti podélně dělící linky v závislosti na max. mezi pevnosti a na tloušťce materiálu

Rychlost m/min. 200
Max. mez pevnosti (MPa) 300 450 750 1000 1200 1400
Tloušťka mat. (mm) počet pásů
0,30 30 30 25 20 15 10
0,50 30 30 20 15 12 8
1,00 30 25 15 12 10 6
1,50 25 20 11 8 7 5
Rychlost m/min. 100
Max. mez pevnosti (MPa) 300 450 750 1000 1200 1400
Tloušťka mat. (mm) počet pásů
1,50 25 20 11 8 7 5
2,00 20 15 9 7 6 4
2,50 16 12 7 6 4 3
3,00 10 7 4 4 3 2

Pracovní rychlost linky je až 200 m/min. Výstupem z linky podélného dělení jsou až 4 zakázky najednou. Na navazující balící lince se zakázky roztřídí, jednotlivé svitky (pásy) se zapáskují a uloží do svazku na paletu nebo rám. Svitky jsou chráněny proti povětrnostním vlivům dle požadavku zákazníka (stretch fólie, antikorozní papír).

Příčně dělící linka 1

Materiál: ocel válcovaná, pozinkovaná, s povlakem, korozivzdorná

Hodnota Jednotka Min. Max.
Pevnost v tahu Rm 1 MPa 270 750/1400*
Mez kluzu Re 1 MPa 140 550/1150*

* při použití nožů pro dělení vysokopevnostních materiálů

Vstupní materiál (svitek)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka mm 300 1 600
Tloušťka mm 0,4 3
Hmotnost na odvíjecím trnu t   30
Vnitřní průměr mm 508
s gumovou objímkou 610
 
Vnější průměr mm 700 2 000

 

Výstupní materiál (plechy)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka mm 300 1 600
Tloušťka mm 0,4 3
Délka plechu mm 300* 4 000 (14 000)*

Poznámka: údaje označené * lze zhotovit po předchozí dohodě s SSC

Velikost balení

Hodnota Jednotka Min. Max.
Hmotnost svazku t   5
Výška svazku (bez palety) mm   400
Výška palety mm  130 180

Příčně dělící linka 2

Materiál: ocel válcovaná, pozinkovaná, s povlakem, korozivzdorná

Hodnota Jednotka Min. Max.
Pevnost v tahu Rm 1 MPa   900
Mez kluzu Re 1 MPa   750
Prodloužení % 20  

 

Vstupní materiál (svitek)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka mm 100 1 000
Tloušťka mm 0,4 2
Hmotnost na odvíjecím trnu t   18
Vnitřní průměr mm 508 610
Vnější průměr mm 800 1 800

 

Výstupní materiál (plechy)

Hodnota Jednotka Min. Max.
Šířka mm 100 1 000
Tloušťka mm 0,4 2
Délka plechu mm 200 2 000

 

Velikost balení

Hodnota Jednotka Min. Max.
Hmotnost svazku t   3
Výška svazku (bez palety) mm 30 370
Výška palety mm   130

 

Mezní úchylky délky dělených plechů závisí na tloušťce materiálu.

Standardní mezní úchylky kolmosti stran dělených plechů

Rozměr plechu do* [mm]
500 x 500 1000 x 1000 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 4000
Max. dovolený rozdíl úhlopříček [mm]
2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,5
Poznámka: Rozměry neuvedené v tabulce se přepočítávají přes velikost plechu.

 

Standardní mezní úchylky rovinnosti plechů

Značka oceli DC01 - DC06, mat. s mezí kluzu < 260 MPa DX51D a mat. s vyšší mezí kluzu
Jmenovitá šířka [mm] Jmenovitá tloušťka [mm]
< 0,7 0,7 ≤ t < 1,2 t ≥ 1,2 < 0,7 0,7 ≤ t < 1,2 t ≥ 1,2
Mezní úchylky [mm]
š < 1 200 5 5 5 8 6 5
1 200 ≤ š < 1 500 6 5 5 9 8 6
š ≥ 1 500 8 7 6 12 10 9

Při délce vlny do 200 mm nesmí úchylka rovinnosti překročit 2 mm.

Pracovní rychlost linky je až 90 m/min. Výstupem z linky příčného dělení jsou svazky plechů. Na navazujícím balícím pracovišti se svazky plechů zabalí do antikorozního papíru a zapáskují. Hrany jsou chráněny ochrannými úhelníky.

Hydraulické tabulové nůžky

V rámci rozšíření služeb byly pro doplňkové dělení v SSC instalovány hydraulické nůžky pro dělení plechů v tabulích mimo možnosti dělících linek v SSC. Tloušťka děleného materiálu je 0,4-6 mm a délka až 3080 mm. Maximální pevnost zpracovávaných materiálů závisí na tloušťce plechu. Pro tloušťky 0,4-4 mm činí maximální pevnost 750 MPa a pro tloušťky 4-6 mm je maximální pevnost 450 MPa. Tolerance šířky je +0,5;-0,5 mm.

Objednání služby dělení plechů v SSC

Zašlete poptávku nebo objednávku na obchodní útvar libovolné pobočky Ferony, a.s. (poštou, faxem, osobně, telefonicky, e-mailem – viz kontakty).

Pokud se jedná o Váš materiál jako zákazníka, musí to být v poptávce/objednávce jasně uvedeno.

Obchodní útvar poptávku/objednávku předá příslušnému prodejci nebo referentovi. Ten s Vámi provede:

  • doplnění/vyjasnění požadavků zákazníka (rozměry zakázky vč. tolerancí, jakost a povrchovou úpravu mat., celkové množství zakázky, hmotnost a způsob balení, termín a způsob dodání),
  • vypracuje pro Vás cenovou nabídku,
  • vystaví kupní smlouvu (pokud jsou vyjasněny všechny náležitosti smlouvy).

Pokud se jedná o materiál zákazníka, musí být vyjasněn termín a způsob dopravy materiálu zákazníka do pobočky Ferony, a.s., sklad SSC, Hradec Králové.

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
Certifikát EN ISO 9001:2015 272,67 KB PDF
Certifikát IATF 16949:2016 SSC HK 264,1 KB PDF
Certifikát IATF 16949:2016 SSC HK Příloha 248,75 KB PDF