Tryskání materiálu

Stupně zarezavění a otryskání Tryskání materiálu je služba střediska centrálních služeb v pobočce Olomouc, spočívající v úpravě povrchu kovových materiálů za účelem odstranění rzí a okují. Tato služba se provádí na tryskacím stroji od firmy Kovo Staněk a je určená k povrchové úpravě profilů, plechů, výpalků a nosičů až do maximálního rozměru šířky 2 000 mm, výšky 600 mm a délky 16 000 mm a to ze skladových zásob Ferony, nebo materiálu zákazníka.

V případě, že není uveden požadavek na stupeň otryskání je standardně materiál tryskán ve stupni otryskání Sa 2 ½“. Není možné tryskat materiály z hliníku, hořčíku a jeho slitin.

 

Stupně otryskání

Stupeň Název Popis

Vstupní stupeň zarezavění

Výstupní stupeň zarezavění
Sa 1 Lehké otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek. A
C
D
BSa1,
CSa1,
DSa1
Sa 2 Důkladné otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, bez většiny okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé nečistoty musí být pevně přilnavé. B
C
D
BSa2,
CSa2,
DSa2
Sa 2½ Velmi důkladné otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zbarvení ve formě skvrn nebo pruhů. A
B
C
D
ASa2½,
BSa2½,
CSa2½,
DSa2½
Sa 3 Otryskání až na vizuálně čistý ocelový plech Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Povrch musí mít jednotný kovový vzhled A
B
C
D

ASa3,
BSa3,
CSa3,
DSa3

 

Doprava otryskaného materiálu

Ferona garantuje dopravu krytými vozidly do délky materiálu 13,5 m, v ostatních případech je třeba projednat přepravu s dopravou a se zákazníkem.