Systém kvality

Pro zajištění vysoké kvality dodávaného obchodního zboží a poskytovaných služeb má Ferona, a.s. zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2015.

V CELÉ SPOLEČNOSTI PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:

„Nákup, skladování, úprava, prodej a doprava hutního materiálu, druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu ve velkoobchodě. Podélné a příčné dělení ocelových svitků. Výroba svařovaných dutých profilů kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu z konstrukčních nelegovaných ocelí. Zkoušení vlastností kovových materiálů. Pálení plechů. Dělení Euronosičů, včetně tryskání“ – viz Certifikát a příloha. Jeho platnost je do 26. 7. 2024.

V QMS není aplikovatelný prvek normy 8.3 „návrh a vývoj produktů a služeb“, neboť ve Feroně jako obchodní firmě a SSC nejsou systematicky vyvíjeny nové výrobky nebo služby; dále není uplatněn prvek 8.5.1 f) neboť ve Feroně nejsou realizovány zvláštní procesy.

 Maloobchodní prodejny nejsou do stávajícího QMS zahrnuty.

Každý rok probíhá na vybraných organizačních jednotkách kontrolní audit, který má ověřit, zda systém managementu kvality Ferony je vhodný, přiměřený a efektivní.

V SSC HRADEC KRÁLOVÉ

je QMS rovněž certifikován dle IATF 16949:2016 pro „Podélné a příčné dělení ocelových svitků“ – viz Certifikát a příloha. Platnost certifikátu je do 25. 7. 2024.

QMS je podrobně popsán v Příručce kvality, na kartách procesů a metrik, v dokumentovaných postupech (Směrnice, Instrukce) a v dalších řízených dokumentech. Pro dosažení strategických cílů je ve Feroně vyhlášena Politika společnosti (kvality) a pro její naplnění jsou pravidelně zpracovávány a následně i vyhodnocovány Cíle kvality a na ně navazující opatření.

Souhrn všech činností přímo realizujících předmět činnosti Ferony a vedoucích k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků je ve Feroně shrnut do makroprocesu „Obchodování s komoditami“. Pro přesnější stanovení odpovědností a zvýšení efektivnosti řízení je tento makroproces rozdělen do šesti realizačních procesů, sledujících tok zboží a informací od požadavků zákazníka k předání výsledného produktu (zboží, služby) zákazníkovi.

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
Certifikát EN ISO 9001:2015 310,86 KB PDF
Certifikát EN ISO 9001:2015 Příloha 579,1 KB PDF
Certifikát IATF 16949:2016 SSC HK 264,1 KB PDF
Certifikát IATF 16949:2016 SSC HK Příloha 248,75 KB PDF
Politka společnosti (kvality) 1002,22 KB PDF