Obaly

Ferona, a.s. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a tím je zajištěno plnění povinností stanovených § 10 a § 12 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů – viz osvědčení.

Dále Vás ujišťujeme, že veškeré obaly, které Vám dodáváme, jsou pro Vás již předplaceny, tj. jsou zpoplatněny Feronou, a.s. nebo jejími dodavateli.

Ferona, a.s. plní i další povinnosti stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.