Oznámení o zneveřejnění vleček

Oznámení o zneveřejnění vleček

V souladu s ustanovením zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (především zákon č. 319/2016 Sb.), § 22a, odstavce 3, oznamuje společnost Ferona, a.s. se sídlem Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1, IČO : 26440181, že vlečky, které provozuje, jsou veřejně nepřístupné. Všechny vlečky slouží výhradně potřebě svého vlastníka, společnosti Ferona, a. s., velkoobchodu hutním materiálem. Tím je splněna zásadní podmínka pro vyloučení veřejné přístupnosti vleček na základě ustanovení § 22a, odstavce 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Společnost Ferona, a.s. v souladu s § 22a, odstavcem 2 zákona č. 266/1994 Sb. umožní dopravci nediskriminačním způsobem užít tyto vlečky nebo jejich část za účelem přístupu
a) k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků,
b) k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Seznam vleček, které bude společnost Ferona, a.s. provozovat jako veřejně nepřístupné:

Vlečka Úřední povolení
evidenční číslo
Licence
Ferona, a.s. vlečka Praha - Malešice ÚP/2001/3190 ano
Ferona, a.s. vlečka Rochlice ÚP/2001/3197 ne
Ferona, a.s. vlečka Hradec Králové - Slezské Předměstí ÚP/2001/3198 ano
Ferona, a.s. vlečka Chomutov - Spořice ÚP/2001/3196 ano
Ferona, a.s. vlečka Plzeň ÚP/2001/3193 ne
Ferona, a.s. vlečka České Budějovice ÚP/2001/3194 ne
Ferona, a.s. vlečka Brno - Horní Heršpice ÚP/2001/3200 ne
Ferona, a.s. vlečka Jihlava ÚP/2001/3201 ne
Ferona, a.s. vlečka Velká Bystřice ÚP/2001/3202 ano
Ferona, a.s. vlečka Staré Město u Uherského Hradiště ÚP/2001/3203 ne

Provozovatelem vlečky „Ferona, a.s. vlečka Brno – Modřice“ je společnost BF Logistics s.r.o., provozovatelem vlečky „Ferona, a.s. vlečka Ostrava – Plzeňská“ je společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s..

 

V Praze dne 11. dubna 2017