Reach

Ferona, a.s. si je vědoma povinností vyplývajících pro ni jako dodavatele hutního materiálu, hutních druhovýrobků a neželezných kovů z Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Způsob, jak povinnosti ve vztahu k REACH plníme, najdete v tomto dopisu „Plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek“.

Popis souboru Velikost Soubor ke stažení
dopis_reach_2019_cz-ac8a7.pdf 220,62 KB PDF